Onze school

Welkom bij de leukste school van Nederland.

Met ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten verzorgen wij onderwijs voor ruim 800 leerlingen in een van de gezelligste wijken van Breda; 't Ginneken'. Ondanks de grootte van onze school, zijn wij al bijna 100 jaar een gezellige buurtschool.

Ons motto is 'met ZIN naar school'. De allerbelangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen met plezier (ZIN) samen met klasgenootjes, in een fijne sfeer, onder begeleiding van een goede juf of meneer, naar school gaan.

ZIN staat ook voor zinvol; je komt naar school om je te ontwikkelen, om te leren. Zo vergroot je je kennis, leer je samenwerken, leer je leren. Je leert zoveel, het is haast teveel om op te noemen, maar daarover meer op andere plekken op deze website. Bij ons op school groei je ieder jaar letterlijk en figuurlijk een stukje groter!


We hopen dat u de informatie vindt, die u zoekt.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Met vriendelijke groet,
Het Team van K.B.S. Laurentius

Info 12

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zaterdag 3 december is juffrouw Ilse jarig en op 5 december viert juffrouw Sandra van Schaik haar verjaardag. Donderdag 8 december is de verjaardag van juffrouw Lian. Wij wensen hen een heel fijne dag toe.

 

oudervereniging info

 

Voor het organiseren van veel activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en de Avondvierdaagse is de oudervereniging afhankelijk van uw vrijwillige ouderbijdrage.  U heeft de afgelopen periode een brief van de oudervereniging ontvangen waarin u gevraagd wordt uw bijdrage over te maken.

 

In deze brief is het rekeningnummer niet volledig weergegeven. Er ontbrak een 0.


De bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,= per kind. De bijdrage kan overgemaakt worden op:
Rabobank rek.nr.: NL73 RABO 0116717580t.n.v. schoolfonds KBS Laurentius Breda o.v.v. naam en achternaam van uw kind(eren).
Namens de oudervereniging hartelijk dank.


INVENTARISATIE NAAR COMMUNICATIE-BEHOEFTEN VAN OUDERS

 

communicatie-creatie-bij-djoj

Heeft u kennis op het gebied communicatie en wilt u graag iets voor de school betekenen, dan is het onderstaande misschien iets voor u. Wij zijn op zoek naar betrokken, oplossingsgerichte ouders met kennis op het gebied van communicatie die willen helpen onderzoeken:Welke behoefte ouders hebben op het gebied van communiceren tussen ouders en school;Waar kansen liggen deze communicatie te verbeteren;Welke stappen genomen kunnen worden om de communicatie te optimaliseren.

Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden door voor 9 december een mail te sturen naar Lonneke Muilwijk, het e-mailadres is:

muilwijk@kbs-laurentius.nl.

Tot nu toe hebben twee ouders gereageerd op dit verzoek. Wij hopen op nog enkele aanmeldingen.


sinterklaas auto11

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen, brengt Sinterklaas maandag 5 december een bezoek aan onze school. Voor alle duidelijkheid onderstaand nogmaals het programma voor de start van de dag.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden op de gewone tijd (8.30 uur) in de klas bij de leerkracht verwacht. Zij houden de jas aan. Zij gaan samen hun juf naar buiten! Daar is een plaats voor hen vrijgehouden, zodat ze Sint en Piet goed kunnen zien. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen zelf naar de Viandenlaan en zorgen dat ze om 8.30 daar aanwezig zijn. Bij aankomst zoeken ze direct hun leerkracht op. Die staat op de plek waar de groep verwacht wordt.
Als kinderen op de fiets komen, moeten ze die eerst wegzetten in de fietsenstalling. Daarna lopen zij naar de Viandenlaan. Kinderen die hun surprise nog moeten wegzetten doen dat ook eerst en komen dan naar de Viandenlaan.
Ouders zijn zoals altijd welkom bij de ontvangst van de Sint. Wel het uitdrukkelijk verzoek achteraan te gaan staan, zodat onze leerlingen zicht houden op het podium. De twee cirkelpodia moeten geheel vrijgehouden worden.

 

OVERBLIJVEN OP 5 DECEMBER

 

overblijf

 

Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, brengt Sinterklaas op maandag 5 december een bezoek aan onze school. Zoals u zult begrijpen komt het overblijven op het hoofdgebouw vanwege dit bezoek in het gedrang. Wij verzoeken u dan ook om als het enigszins mogelijk is geen gebruik te maken van die faciliteit. Wellicht kan uw zoon of dochter bij een vriendje/vriendinnetje eten? Mocht het echt niet lukken dan is er voor die kinderen in ieder geval de mogelijkheid om toch over te blijven op school.

 

STUDIEDAG ALLE LEERLINGEN VRIJ

 

geen-school-vandaag

 

 

MEENEEMDAG

 

11194593-zak-van-jute-gevuld-met-cadeautjes-a-soleerd-op-witte site copy

 

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is er op woensdag 7 december meeneemdag. Zij mogen dan iets meenemen dat ze van Sinterklaas gekregen hebben om er zelf, maar ook met andere kinderen van de klas mee te spelen. Geen speelgoedwapens, spelcomputers en dingen die uit veel kleine onderdelen bestaan. Het is verdrietig als er iets verloren gaat.

 

KONINGSSPELEN


koningsspelen

 

In Info 10 hebben wij een oproep gedaan voor ouders die de organisatie van de Brakkensliert op zich willen nemen. Hierop hebben wij geen enkele reactie gehad. Deelname aan de Brakkensliert zal dan ook definitief niet doorgaan.
Waar we dit jaar wel aan deel zullen nemen zijn de Koningsspelen die dit jaar voor de vijfde keer gehouden worden (vrijdag 21 april). Inmiddels hebben wij ons aangemeld bij Breda Actief voor de collectieve Koningsspelen Breda Zuid Oost. De groepen 5 t/m 8 gaan sporten op de velden van Jeka Honkbalvereniging en voor de groepen 3 en 4 zijn de spelen op school. In januari ontvangen wij meer informatie en zullen u dan verder informeren.

naar boven »