Onze school

Welkom bij de leukste school van Nederland.

Met ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten verzorgen wij onderwijs voor ruim 800 leerlingen in een van de gezelligste wijken van Breda; 't Ginneken'. Ondanks de grootte van onze school, zijn wij al bijna 100 jaar een gezellige buurtschool.

Ons motto is 'met ZIN naar school'. De allerbelangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen met plezier (ZIN) samen met klasgenootjes, in een fijne sfeer, onder begeleiding van een goede juf of meneer, naar school gaan.

ZIN staat ook voor zinvol; je komt naar school om je te ontwikkelen, om te leren. Zo vergroot je je kennis, leer je samenwerken, leer je leren. Je leert zoveel, het is haast teveel om op te noemen, maar daarover meer op andere plekken op deze website. Bij ons op school groei je ieder jaar letterlijk en figuurlijk een stukje groter!


We hopen dat u de informatie vindt, die u zoekt.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Met vriendelijke groet,
Het Team van K.B.S. Laurentius

Info 3

 

ROTS EN WATER  - LESSEN

 Rots en water

 

Zoals u vorig jaar in de INFO heeft kunnen lezen, hebben de leerkrachten scholing gevolgd voor het inzetten van Rots en Water activiteiten in de klas en in de gymzaal. Dit jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met een lessen- cyclus voor de groepen 1 t/m 6. Deze wordt gegeven door juffrouw Karin Hoekstra.
Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het gevoel van welzijn bij kinderen te versterken. Hierdoor verminderen sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag.
Al spelenderwijs en via fysieke oefening is er aandacht voor deze vaardigheden en wordt er ingezet op de weerbaarheid. Spel en fysieke oefening worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie .
In de praktijk betekent dit dat in de verschillende groepen, een lessencyclus van 5 lessen zal worden gegeven. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal van de Viandenlaan. De kinderen van de groepen 3 en 6 krijgen in de komende periode om de week een Rots en Water les. We zijn vandaag gestart met de groepen 6 en volgende week beginnen de groepen 3. Het is handig als uw kind kleding aan heeft waarin hij/zij zich lekker voelt en goed  kan bewegen.
Voor belangstellende ouders wordt er een informatieavond Rots en Water georganiseerd op woensdag 19 oktober. Deze avond start met een korte uitleg van de Rots en Water termen en zal hoofdzakelijk bestaan uit het uitvoeren van Rots en Water opdrachten. Makkelijke kleding is dus gewenst.
Het aantal plaatsen voor deze is avond is beperkt. Indien er meer belangstelling dan plaats is, wordt er een extra avond georganiseerd. Wanneer u wel belangstelling heeft voor deze avond, maar 19 oktober bent verhinderd, kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier.
Locatie: speelzaal Viandenlaan. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Duur 1 uur. Inschrijven via deze link is mogelijk tot en met dinsdag 11 oktober.

 

 

SPORTDAG GROEP 3 EN 4

 sport

 

Woensdag 28 september houden de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse sportdag. Deze vindt plaats op de hockeyvelden van Zwart-Wit.  De kinderen worden daar om 08.45 uur verwacht, zodat er om 09.00 uur gestart kan worden. Om 11.45 kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij  wart-Wit. Graag even afmelden als u uw kind meeneemt.
Alle informatie over deze dag is reeds verspreid.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN 

kinderen en hun sociale talenten

 

Op onze school besteden we in de groepen 3 t/m 8 aandacht aan de Sociale Competentie middels de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'.
Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Op deze manier leren ze hoe ze problemen met elkaar kunnen oplossen en hoe ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Ook hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen. Ook dit schooljaar houden wij u op de hoogte van het thema dat die maand centraal staat. Voor de maand september en oktober is het thema 'Ervaringen delen'.
Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken hebben met dit thema. We hopen dat door onze lessen de sociale competentie van uw kind vergroot wordt. Houdt u in de thuissituaties ook de sociale competentie van uw kind in het oog?
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.

naar boven »